CONSULTAR DOCUMENTACIÓ

Documentació del POUM
AVANÇ DE POUM
Participació Ciutadana
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
MEMÒRIA PRIMERA SESSIÓ INFORMATIVA
MEMÒRIA SEGONA SESSIÓ - TALLER
MEMÒRIA TERCERA SESSIÓ DE RETORN
MEMÒRIA QUARTA SESSIÓ INFORMATIVA DE L'AVANÇ DE POUM
PRESENTACIÓ DE l'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’AVANÇ DEL POUM
MEMÒRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANAUrbanisme
DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES DE L’ESTANY
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
PLANS TERRITORIALS D'URBANISME

Seguir a 2nd Funniest Thing en Facebook Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter