CONSULTAR DOCUMENTACIÓ

Documentació del POUM
AVANÇ DE POUM
Participació Ciutadana
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
MEMÒRIA PRIMERA SESSIÓ INFORMATIVA
MEMÒRIA SEGONA SESSIÓ - TALLER
MEMÒRIA TERCERA SESSIÓ DE RETORN
MEMÒRIA QUARTA SESSIÓ INFORMATIVA DE L'AVANÇ DE POUM
PRESENTACIÓ DE l'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’AVANÇ DEL POUM
MEMÒRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
VALORACIÓ DE L'EXPOSICIÓ PÚBLICA I DELS INFORMES DELS ORGANISMES COMPETENTSUrbanisme
DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES DE L’ESTANY
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
PLANS TERRITORIALS D'URBANISME

Seguir a 2nd Funniest Thing en Facebook Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter