QUÈ ÉS UN PROCÉS PARTICIPATIU?


Què és un procés participatiu?


Els processos participatius són aquelles experiències de participació política promogudes des de les institucions públiques i que, combinant l'autoritat dels representants polítics amb les contribucions d'una deliberació ciutadana, tenen com a objectiu incidir en les decisions de les polítiques i serveis públics.

Un procés participatiu es pot considerar com un diàleg que s'estableix entre administració i la ciutadania.

Un POUM és un document que definirà el model de poble per als propers anys, i que, per tant, marcarà gran part de les transformacions futures de l'Estany. En aquest sentit, és important que la ciutadania s'hi pugui implicar ja des d'una fase inicial. Cal posar el focus en les persones, les seves vivències i les seves necessitats. L'objectiu del procés participatiu és el d'obtenir un procés de reflexió conjunta que incorpori la visió de l'equip tècnic, l'aparell polític-administratiu i la ciutadania, de manera que tots els agents puguin formar-ne part i enriquir el resultat final.

És per això que s'ha aprovat un Programa de participació ciutadana. Un document que recull les mesures i actuacions previstes per: 
  • Facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d'informació pública. 
  • Fomentar i garantir els drets d'informació, iniciativa i participació dels ciutadans/nes de L'Estany en la definició del planejament. 
En totes les fases del Programa, la institució local que ha impulsat el procés participatiu donarà resposta a les propostes recollides d'acord amb els límits establerts en el marc de referència. La implicació política torna a ser fonamental, per donar legitimitat a les conclusions i els acords i decisions en què es tradueix.

Podeu consultar aquestes Fases del Procés de Participació fent clic en el següent enllaç:

Seguir a 2nd Funniest Thing en Facebook Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter